Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
System Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na Studia

Aktualny etap rekrutacji: wyłączony


Uwagi:

  1. Aby program do rekrutacji poprawnie działał konieczne jest zezwolenie w przeglądarce internetowej na przyjmowanie cookies ("ciasteczek") przynajmniej w opcji do końca sesji. Zdecydowana większość przeglądarek ustawiona jest poprawnie i nie wymaga modyfikacji. Cookies wykorzystywane są w systemie wyłącznie dla potrzeb podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika. Żadne inne dane nie są gromadzone ani przetwarzane za pomocą cookies. Wprowadzone przez Użytkownika dane przechowywane są na serwerze znajdującym się na terenie Polski i ich przetwarzanie podlega przepisom prawa obowiązującym w Polsce. System rekrutacyjny nie używa żadnych innych usług zewnętrznych do przetwarzania danych z wyjątkiem sieci Internet dla potrzeb przesłania danych pomiędzy komputerem Użytkownika a serwerem. System rekrutacyjny nie korzysta z technologii JavaScript -- może ona być wyłączona w przeglądarce. System rekrutacyjny nie korzysta z żadnych technologii mogących śledzić Użytkownika lub pozyskiwać jego dane w sposób skryty (niejawny). Zapamiętywane są dzienniki systemowe (logi bezpieczeństwa) serwera, w których zapisywane są dane o dacie, czasie połączenia (z dokładnością do jednej sekundy), adresie IP komputera łączącego się użytkownika oraz uruchamianych poprzez klikanie modułach programowych PHP.

  2. Więcej o ochronie Państwa danych osobowych w Polityce prywatności, z którą można się zapoznać klikając na odnośnik:

    [Polityka prywatności].

    (Odnośnik otworzy się w nowej karcie albo w nowym oknie przeglądarki.)

  3. W celu dodatkowego zabezpieczenia przesyłania danych przez sieć Internet pomiędzy przeglądarką internetową użytkownika a serwerem systemu rekrutacyjnego można skorzystać z połaczenia szyfrowanego wpisując w pasku adresu przeglądarki https:// zamiast http:// przed adresem serwera albo klikając na jeden w poniższch odnośników. Używanie połączenia szyfrowanego nie jest konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji, ale może leżeć w interesie ochrony danych osobowych kandydata i zależne jest od jego woli. W przypadku korzystania z nieszyfrowanego połączenia przesyłane dane mogą zostać przechwycone/podsłuchane zarówno przez uprawnione jak i nieuprawnione do tego podmioty. Niektóre przeglądarki mogą uniemożliwić korzystanie z połączenia szyfrowanego. Połączenie szyfrowane zabezpieczone jest za pomocą certyfikatu elektronicznego. Niektóre przeglądarki mogą zgłosić go jako zagrożenie, więc w przeglądarce należy go dodatkowo zaakceptować (zatwierdzić lub zachować na stałe).

    Odcisk SHA1 certyfikatu dla potrzeb porównania: 85:9A:01:A5:EE:F8:67:05:61:47:EC:D1:F1:A3:9A:0B:C3:54:82:6A


Obecnie połączenie jest nieszyfrowane
 
[Połączenie szyfrowane] [Połączenie nieszyfrowane]