Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
System Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na Studia

Zakładanie nowego konta:
Nazwa pola Wartość pola Maksymalnie
znaków
Poprawne, dozwolone znaki w polu
Login 15 małe i duże litery (bez polskich), cyfry, podkreślniki (_), minusy (-)
Hasło 15 małe i duże litery (bez polskich), cyfry, podkreślniki (_), minusy (-)
Hasło
(powtórnie)
15 małe i duże litery (bez polskich), cyfry, podkreślniki (_), minusy (-)

[Anuluj]

Wskazówki:

  1. Dane nowego konta wpisujemy w polach edycyjnych w kolumnie "Wartość pola"
  2. Login oznacza nazwę użytkownika (nazwę konta użytkownika, kandydata) i jest unikalny w systemie
  3. Ani login ani hasło nie mogą być puste
  4. Z klawiatury używamy tylko tych znaków, które są dozwolone w kolumnie "Poprawne znaki". Użycie innych znaków spowoduje nieprzyjęcie danych przez program
  5. Hasło wpisujemy identyczne, dwukrotnie dla weryfikacji poprawności. Proszę zwrócić uwagę na wielkość liter, ewentualnie wciśnięty klawisz Caps Lock. Po wpisaniu danych należy zatwierdzić poprzez kliknięcie przycisku Wykonaj
  6. Login oraz hasło należy koniecznie zapamiętać do końca procesu rekrutacji!
  7. Hasła dostępu do swojego konta nie podajemy nigdy nikomu
  8. Po założeniu konta będzie możliwe wprowadzenie kolejnych danych