Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
System Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na Studia


Odzyskiwanie dostępu do konta odbywa się za pomocą adresu e-mail Kandydata, jeżeli go podał w trakcie rejestracji oraz wyraził zgodę na odzyskiwanie dostępu poprzez wysłanie wiadomości weryfikującej na e-mail. Kandydat powinien mieć wyłączny dostęp do swojej poczty e-mail. W przeciwnym razie ten, kto jest w stanie odczytać wiadomość weryfikującą w poczcie Kandydata, może uzyskać nieautoryzowany dostęp do konta Kandydata w systemie rekrutacyjnym.

W kolumnie "Z" proszę zaznaczyć poprzez kliknięcie myszą jedną lub dwie przyczyny braku możliwości zalogowania się do konta Kandydata w systemie rekrutacyjnym, a następnie podać adres e-mail, po czym kliknąć na przycisk "Zatwierdź"

Jaka jest przyczyna braku dostępu do konta? Z
Nie pamiętam loginu
Nie pamiętam hasła
Proszę wpisać adres e-mail, który został wcześniej podany w menu "Dane osobowe" systemu rekrutacyjnego
E-mail:

Uwaga. Ze względów bezpieczeństwa teleinformatycznego, w przypadku skorzystania z powyższego formularza, po kliknięciu na przycisk "Zatwierdź", w systemie rekrutacyjnym zostaną zarejestrowane następujące dane:

Podobne dane zostaną dodatkowo zarejestrowane wtedy gdy użytkownik wykorzysta kod autoryzacji przesłany mu w wiadomości weryfikującej.

Jeżeli użytkownik nie zgadza się na zarejestrowanie powyższych danych, to nie powinien korzystać z powyższego formularza, to jest nie wypełniać go i nie klikać na przycisk "Zatwierdź".